API

Na níže uvedeném odkaze najdete Rest API, které poskytuje aktuální přehled všech hlásných profilů ve formátu JSON

API

Struktura výpisu API:
- zeměpisná šířka - formát WGS-84 ve stupních severní šířky,
- zeměpisná délka - formát WGS-84 ve stupních východní délky,
- výška hladiny - číselná hodnota reprezentující výšku hladiny ode dna vodního toku v cm,
- povodňový stav - textová hodnota informující o povodňovém stavu dle povodňového plánu (hodnoty NORM, SPA1, SPA2, SPA3),
- kód profilu - textová hodnota, jednoznačný identifikátor hlásného profilu.